تحقیق دوران رضاشاه، پيامدهاي انقلاب مشروطه

پروژه رضاشاه و پيامدهاي انقلاب مشروطه,تحقیق در مورد رضاشاه و پيامدهاي انقلاب مشروطه,دانلود تحقیق رضاشاه و پيامدهاي انقلاب مشروطه,دانلود رایگان تحقیق رضاشاه و پيامدهاي انقلاب مشروطه,رضاشاه و پيامدهاي انقلاب مشروطه,مقاله رضاشاه و پيامدهاي انقلاب م
تحقیق دوران رضاشاه، پيامدهاي انقلاب مشروطه

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:نگاه دوگانه به رضاشاه در دوران حکومت وي:بعد منفي: مستبد، ثروت اندوز، وابسته به انگلستان، عوام بعد مثبت: انجام اصلاحات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي که مد نظر مشروطه خواهان بود.نتايج مثبت انقلاب مشروطه (آنچه مد نظر انقلابيون بود) در دوران رضاشاه ظاهر شد و در بعد سياسي نيز، انقلاب مشروطه شکست.رضاشاه
در حالي که طبقه متوسط سنتي را بشدت از خود متنفر ساخت، در ميان طبقه
متوسط جديد نيز احساسات و گرايش هاي بي ثبات و متغيري بوجود آورد. نسل جوان
طبقه روشنفکر، مخالف منفعل رضاشاه بود، در حالي که نسل قديم اين طبقه،
نخست پشتيبان او بود، ولي بعدها از اين کار دست کسيد. اين مبارزان کهنه کار
جنگ داخلي که در دوران نابساماني داخلي نتوانسته بودند توده ها را بسيج
کنند، نخست از ايجاد نظام جديد S به ويژه آرام کردن قبايل، عرفي سازي و
تمرکز قدرت دولتي- پشتيباني کردند. ولي در دهه 1310 که شاه قرارداد
ناخوشايند نفت را امضا کرد، حرص و طمع وي براي جمع آوري ثروت شخصي بيشتر
شد، با افزايش هزينه هاي ارتش تورم گسترده اي بوجود آورد، و با منع فعاليت
همه احزاب سياسي از جمله احزاب از جمله احزاب اصلاح طلبان، قدرت سياسي را
منحصرا در دست گرفت. (آبراهاميان، 1377 : 190)کسروي نيز در مقالاتي که
در 1321 متنشر کرد، ايستار و ديدگاه متغير نسل معاصر خود را نسبت به رضاشاه
بيان ميLکند. وي اقدامات شاه را در تمرکز دولت لغو القاب اشرافي، اجراي
نظام سربازگيري، تضعيف قدرت هاي فئودال، تلاش براي همگون ساختن جمعيت،
تاسيس مدارس، شهرها و صنايع جديد بسيار ارج مي نهد. ولي او را به دليل
پايمال ساختن قانون اساسي مشروطه، ترجيح ارتش بر نهادهاي دولتي، گردآوري
ثروت شخصي، غارت اموال مردم، کشتار روشنفکران مترقي، افزودن بر شکاف ميان
داراها و ندارها سرزنش ميLکند. (آبراهاميان، 1377: 191) کسروي مي گويد:
«روشنفکران جوان ما (آنها که دوره رضاشاه را درک نکرده اند) به آساني قادر
به فهم دوره پادشاهي رضاشاه نبوده و بنابر اين شايد نتوانند در اين باره
داوري کنند، بلي آنها نمي توانند، چون جوانتر از آن هستند که اوضاع پرآشوب و
هرج و مرجي را که منجر به ظهور مستبدي چون رضاشاه شد را به ياد آورند».
(آبرهاميان، 1377: 192)؏ اقدامات مثبت رضاشاهرضاخان، پس از تحکيم
قدرت، «برنامه بلندپروازانه اصلاحات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي» را آغاز
کرد. وي بيشتر نوآوري هايي را که در سده گذشته مصلحاني چون عباس ميرزا،
امييرکبير، سپهسالار، ملکم خان و دموکرات هاي انقلاب مشروطه پيشنهاد کرده
بودند، ولي کاملا عملي نشده بود، به انجام رسانيد و تا سال 1320، نظام
اجتماعي جديدي بنياد نهاد. (آبراهاميان، 1377: 169) هدف درازمدت و يايجاد
جامعه اي شبه غربي بود (يا به هر ترتيب، جامعه اي که مطابق برداشت او از
غرب باشد) و ابزارهايش براي رسيدن به اي هدف، غيرديني ساختن جامعه، مبارزه
با قبيله گرايي، ملي گرايي، توسعه آموزشي، و سرمايه داري دولتي بود.
(آبراهاميان، 1377: 174)اقدامات مثبت رضاشاه از نظر آنان عبارت بود از (آبراهاميان، 1377):-
تمرکز دولت و ايجاد بوروکراسي نوين دولتي با حدود 90 هزار کارمند، نظام
تقسيمات کشوري و دسترسي دولت مرکزي به استان ها، شهرها و حتي برخي روستاهاي
بزرگ- ايجاد ارتش مدرن: افزايش بودجه دفاعي، خريد تجهيزات مدرن،
افزايش سربازان از طريق خدمت نظام وظيفه اجباري، بهبود وضعيت اقتصادي و
وجهه اجتماعي افسران – تلاش براي کنترل قبايل از طريق: توسعه پاسگاه ها
در آن نواحي، خلع سلاح قبايل، به سربازي فرستادن جوانان قبايل، تضعيف
خوانين، محدود کردن کوچ هاي ساليانه و تخت قاپو کردن عشاير. – لغو القاب اشرافي مانند الدوله، السلطنه، الممالک- اجبار همه شهروندان و اتباع ايراني به گرفتن شناسنامه و تغيير نام خانوادگي- جايگزيني تقويم هجري شمسي بجاي هجري قمري- تضعيف قدرت هاي فئودال-
تلاش براي تبديل امپراتوري چندقومي به دولتي واحد با مردمي واحد و يک قوم،
يک زبان، و يک قدرت سياسي: تعطيل کردن مدارس و انتشاراتي هاي متعلق به
جمعيت غيرفارس.- تلاش براي پيرايش زبان از واژه هاي بيگانه (عمدتا
عربي ترکي) و ورود لغات فارسي بجاي آنها، مانند جايگزيني عناوين درجه هاي
فارسي بجاي ترکي و غربي.- ممنوعيت پوشيدن لباس هاي سنتي، اجبار به
پوشيدن لباس هاي مدل غربي و کلاه پهلوي (بعدا، کلاه بين المللي، کلاه نمدي
لبه دار اروپايي، براي مقابله با سجده نمازگزاران) براي تمام مردان (بجز
روحانيون رسمي- حذف عناوين افتخاري قديمي مانند: ميرزا، خان، بيگ، امير، شيخ و سردار- افزايش آگاهي عمومي با استفاده از روزنامه، مجله، کتاب، اعلاميه و برنامه هاي راديويي.- تغيير نظام قديمي اداره محلات و حذف کلانترها و کدخدايان-
تغيير نام برخي مکان ها، مانند عربستان به خوزستان، استرآباد به گرگان،
بندر انزلي به پهلوي، علي آباد به شاهي، سلطانيه به اراک و محمره به خرمشهر- تغيير نام ايران از پرسيا، که هم با فساد گذشته قاجار هم معنا بود و هم تنها به استان فارس اطلاق مي شد. – اقدام براي بهبود وضعيت زنان: – تاسيس مدارس- تاسيس صنايع جديد- راهسازي و راه آهن سراسرياقدامات منفي رضا شاه:-
استبداد و حذف مخالفان سياسي: خودکشي وزير عدليه (داور) به اين بهانه که
پيش بيني مي کرد به بهانه اي رسوا يا کشته شود؛ برکناري تقي زاده از سفارت
ايران در لندن؛ بازنشستگي سليمان ميرزا اسکندري از استانداري کرمان در
1306؛ قتل فرخي يزدي؛ تدين که نقش برجسته اي در جمهوري خواهي و انتقال
سلطنت داشت، وقتي مساله بودجه اندک وزارت آموزش و پرورش و بودجه زياد وزارت
جنگ را مطرح کرد، از کابينه اخراج شد و به زندان افتاد؛ علي دشتي که
روزنامه شفق سرخ وي از 1301 در خدمت رضاشاه بود، از مصونيت پارلماني محروم و
در يک آسايشگاه دولتي نگهداري شد؛ کسروي بلافاصله پس از صدور حکم به نفع
گروهي از زمينداران کوچک که شاه خلع يد کرده بود، از مقام قضاوت برکنار شد.
(آبراهاميان، 1377: 191) …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 35

 

رضاشاه و پيامدهاي انقلاب مشروطه تحقیق در مورد رضاشاه و پيامدهاي انقلاب مشروطه دانلود تحقیق رضاشاه و پيامدهاي انقلاب مشروطه دانلود رایگان تحقیق رضاشاه و پيامدهاي انقلاب مشروطه پروژه رضاشاه و پيامدهاي انقلاب مشروطه مقاله رضاشاه و پيامدهاي انقلاب م

بسته آموزشی نیروی بین سیم های موازی حامل جریان (فیزیک 3 ریاضی و تجربی- فیزیک پایه یازدهم)

جزوه فیزیک 3 تجربی,جزوه فیزیک 3 ریاضی,جزوه فیزیک پایه 11,جزوه فیزیک پایه یازدهم,جزوه فیزیک سوم تجربی,جزوه فیزیک سوم ریاضی,فیزیک 3 تجربی,فیزیک 3 ریاضی,فیزیک پایه 11,فیزیک پایه یازدهم,فیزیک سوم تجربی,فیزیک سوم ریاضی,میدان مغناطیسی بسته آموزشی نیروی بین سیم های موازی حامل…

گزارش کار آموزی در شرکت سایپا بخش PRETRITEMENT

دانلود گزارش کارآموزی شرکت سایپا,گزارش کارآموزی در شرکت سایپا,گزارش کارآموزی در شرکت سایپا بخش PRETRITEMENT,گزارش کارآموزی شرکت سایپا,گزارش کارآموزی شرکت سایپا مکانیک,گزارش کارآموزی مکانیک شرکت سایپا گزارش کار آموزی در شرکت سایپا بخش PRETRITEMENT رفتن به سایت اصلی صنايع خودروسازي…

تحقیق دین اسلام

آئین اسلام,پایان نامه دین اسلام,پروژه دین اسلام,تحقق آئین اسلام,تحقیق دین,تحقیق دین اسلام,تحقیق مفاهیم دین اسلام,تفکیک دین از سیاست,تفکیک ناپذیری دین از سیاست,دین,دین اسلام,مفاهیم دین اسلام,مقاله دین اسلام دانلود تحقیق دین اسلام دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع دین اسلام، در…

تحقیق راز جذب خواسته ها و آرزوها

راز جذب آرزوها,راز جذب خواسته ها,راز جذب خواسته ها و آرزوها,راز گمشده جذب آرزوها,راز گمشده جذب خواسته ها,راز گمشده جذب خواسته ها و آرزوها,کتاب راز جذب آرزوها,کتاب راز جذب خواسته ها,کلید راز جذب آرزوها,کلید راز جذب خواسته ها دانلود تحقیق…

تحقیق وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط

پایان نامه پیرامون وجدان فقهى,پروژه وجدان فقهى,تحقیق در مورد وجدان فقهى,تحقیق وجدان فقهى,حقوق جزایی,دانلود تحقیق وجدان فقهى,کار تحقیقی وجدان فقهى,مقاله وجدان فقهى تحقیق وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط رفتن به سایت اصلی بخشی از متن…

تحقیق بررسي ارتباط آموزش هاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي بازار كار

تحقیق بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار كار از دیدگاه مدیران صنایع م,دانلود بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار كار از دیدگاه مدیران صنایع م,مقاله بررسی…

تحقیق تاثیر یک مساله فلسفی بر معماری

انسان وفلسفه,فضای معماری,مساله فلسفی,معماری تحقیق تاثیر یک مساله فلسفی بر معماری رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  تاثیر یک مساله فلسفی بر معماری،در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل:تاثیر یک مساله فلسفی بر معماری ایرانفلسفه دكانستراكشن فلسفه…

ورود به دانشگاه، چالش ها و فرصت ها

اولویت زندگی دانشجویی,پاورپوینت آغاز زندگی دانشجویی,پاورپوینت چالش های دانشگاه,پاورپوینت فرصت های دانشگاه,پاورپوینت مهارت تحصیل,پاورپوینت هدف گزینی دانشگاه,پاورپوینت هویت علمی,پاورپوینت ورود به دانشگاه,مهارت های ارتباطی در دانشگاه دانلود ورود به دانشگاه، چالش ها و فرصت ها دانلود فایل دانلود پاورپوینت با…

نقشه زمین شناسی شهرستان مریوان

شیپ فایل زمین شناسی شهرستان مریوان,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان میناب,شیپ فایل سازندهای شهرستان مریوان,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان مریوان,نقشه زمین شناسی شهرستان مریوان,نقشه سازندهای شهرستان مریوان,نقشه لیتولوژی شهرستان مریوان دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان مریوان دانلود فایل دانلود شیپ فایل…

 • پاورپوینت دیکدرها و مولتی پلکسرها
 • پاورپوینت دیکدرها و مولتی پلکسرها,پیاده سازی یک تابع بولی چهار متغییره توسط یک مولتی پلکسر,دیکدر,ساخت تمام جمع کننده با دیکدر,ساخت مولتی پلکسر توسط گیتهای سه حالته پاورپوینت دیکدرها و مولتی پلکسرها رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت دیکدرها و…

 • تحقیق انواع شیرهای کنترل فشار هیدرولیکی (کاربرد، معایب و مزایا)
 • انواع شیرهای کنترل فشار هیدرولیکی,تحقیق انواع شیرهای کنترل فشار,شرهای کنترل فشار,شير اطمينان,شیرهای تخلیه فشار,شیرهای ترمز موتور,شیرهای توالی,شیرهای خنثی کننده وزن,شیرهای کاهنده فشار,شیرهای کنترل فشار هیدرولیکی دانلود تحقیق انواع شیرهای کنترل فشار هیدرولیکی (کاربرد، معایب و مزایا) دانلود فایل دانلود تحقیق…

 • تحقیق فیزیولوژی ریه
 • آشنایی با فیزیولوژی ریه,آناتومی ریه,آناتومی و فیزیولوژی ریه,پاورپوینت فیزیولوژی ریه,پایان نامه فیزیولوژی ریه,تحقیق فیزیولوژی ریه,فیزیولوژی دستگاه تنفس,فیزیولوژی ریه,فیزیولوژی ریه ppt,فیزیولوژی ریه چیست,فیزیولوژی ریه ها,مقاله فیزیولوژی ریه دانلود تحقیق فیزیولوژی ریه دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع فیزیولوژی ریه،در قالب word و در…

 • سقف بتني مجوف و بلوك سقفي
 • بتن,بلوك سقفي,تيرچه‌ پيش‌ساخته,سقف بتني,سقف بتني مجوف,قطعات پركننده توخالي,ميلگرد حرارتي دانلود سقف بتني مجوف و بلوك سقفي دانلود فایل سقف بتني مجوف و بلوك سقفي، حاصل از عناصري است كه وزن هر متر مربع آن در مقايسه با سقف هاي توپر…

 • تحقیق تونل و آلودگي هاي آن
 • آلودگی تونل,آلودگی های تونل,پایان نامه تونل,پایان نامه در مورد تونل,پروژه تونل,تحقیق آلودگی تونل,تحقیق تونل,تحقیق تونل باد,تحقیق در مورد تونل,تحقیق در مورد دیود تونل,تونل و آلودگي هاي آن,مقاله آلودگی تونل,مقاله تونل,مقاله در مورد تونل دانلود تحقیق تونل و آلودگي هاي آن…

 • نقشه ی بخش های شهرستان بوانات
 • استان فارس,بخش های شهرستان بوانات,شیپ فایل بخش های شهرستان بوانات,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان بوانات,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان بوانات,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان بوانات…

 • تحقیق دولت سبکری، نخستین حکومت ترکان در ایران پس از اسلام
 • پایان نامه حکومت ترکان,پروژه حکومت ترکان,پروژه در مورد حکومت ترکان,تحقیق آماده در مورد حکومت,تحقیق در مورد حکومت ترکان,حکومت ترکان,دانلود تحقیق حکومت ترکان,دانلود رایگان تحقیق حکومت ترکان,مقاله حکومت ترکان,مقاله در مورد حکومت ترکان تحقیق دولت سبکری، نخستین حکومت ترکان در ایران…

 • تحقیق بكارگيري مديريت استراتژيك در توسعه قابليت هاي سازماني
 • پاورپوینت مديريت استراتژيك در توسعه,پروژهمديريت استراتژ,تحقیق مديريت استراتژيك در توسعه,دانلود تحقیق در مورد مديريت استراتژيك,دانلود تحقیق مديريت استراتژيك در توسعه,مديريت استراتژيك در توسعه,مقاله در موردمديريت استراتژيك در توسعه تحقیق بكارگيري مديريت استراتژيك در توسعه قابليت هاي سازماني رفتن به سایت…

 • جزوه فیزیولوژي گیاهان زراعی رشته مهندسی کشاورزی زراعت
 • جزوه فیزیولوژي گیاهان زراعی ارشد,جزوه فیزیولوژي گیاهان زراعی برای کنکور,جزوه فیزیولوژي گیاهان زراعی رشته زراعت,جزوه فیزیولوژي گیاهان زراعی کنکور,دانلود جزوه فیزیولوژي گ,دانلود جزوه فیزیولوژي گیاهان زراعی,دانلود جزوه فیزیولوژي گیاهان زراعی کنکور جزوه فیزیولوژي گیاهان زراعی رشته مهندسی کشاورزی زراعت رفتن…

 • تحقیق رهي معيري
 • اشعـار زیبـــای رهـی معیـــری,بهترین اشعار برای تو که نیستی,تحقیق رهي معيــري,زندگینامه زنده یاد رهی معیری,زیباترین اشعار رهی معیری تحقیق رهي معيري رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل: تحقیق رهي معيريقالب بندی: وردتعداد صفحات: 5بخشی از تحقیق:محمد حسن معيري، متخلص به…

 • پاورپوینت ارزيابي عملكرد
 • ارزیابی عملکرد چیست,ارزیابی عملکرد سازمان,ارزیابی عملکرد کارکنان,ارزیابی عملکردpdf,تعریف ارزیابی عملکرد,روشهای ارزیابی عملکرد,مراحل ارزیابی عملکرد,مقاله ارزیابی عملکرد پاورپوینت ارزيابي عملكرد رفتن به سایت اصلی مشخات فایل:پاورپوینت ارزيابي عملكردقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 57بخشی از پاورپوینت:فصل يازدهم قانون مديريت خدمات كشوري ماده 81:…

 • تحقیق بررسی دقیق تأثيرمحيط بر رفتار مشتري
 • پاورپوینت تأثيرمحيط بر رفتار مشتري,پروژه در مورد تأثيرمحيط,تأثيرمحيط بر رفتار مشتري,تحقیق آماده در مورد تأثيرمحيط بر رفتار مشتري,تحقیق تأثيرمحيط بر رفتار مشتري,دانلود تحقیق در مورد تأثيرمحيط بر رفتار مشتري,مقاله در مورد تأثيرمحيط بر رفتار مشتري تحقیق بررسی دقیق تأثيرمحيط بر…

 • تحقیق و گزارش کارآموزی ساختمان در فازهای گازی (Non Industrial Building)
 • دانلود گزارش کارآموزی ساختمان های بتنی,فرایند تولید فازهای گازی پارس جنوبی,کارآموزی ساختمان بتنی,گزارش کارآموزی ساختمان,گزارش کارآموزی ساختمان بتنی,گزارش کارآموزی ساختمان های غیر صنعتی,محصولات تولیدی فازهای گازی پارس جنوبی دانلود تحقیق و گزارش کارآموزی ساختمان در فازهای گازی (Non Industrial Building)…

 • پاورپوینت آزادی انسان و هدایت و ضلالت الهی
 • ارتباط هدايت و ضلالت الهي با اختياروآزادی انسان و هدایت و ضلالت الهیpdf,راه‌هاي عمده اي که سبب ضلالت و گمراهي انسان مي شود کدام است,وآزادی انسان و هدایت و ضلالت الهی پاورپوینت آزادی انسان و هدایت و ضلالت الهی رفتن…

 • تحقیق مجتمع مسکونی
 • تحقیق مجتمع مسکونی,ساختمان,مجتمع مسکونی,مسکونی تحقیق مجتمع مسکونی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مجتمع مسکونی،در قالب word و در 83 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه بیان مسأله ضرورت تحقیق اهداف طراحی مبانی طراحیفصل اول            شناخت…

 • جزوه شبکه هاي کامپیوتري رشته مهندسی فناوری اطلاعات
 • جزوه شبکه هاي کامپیوتري,جزوه شبکه هاي کامپیوتري ارشد,جزوه شبکه هاي کامپیوتري برای کنکور,جزوه شبکه هاي کامپیوتري کنکور,دانلود جزوه شبکه هاي کامپیوتري,دانلود جزوه شبکه هاي کامپیوتري ارشد,دانلود جزوه شبکه هاي کامپیوتري کنکور جزوه شبکه هاي کامپیوتري رشته مهندسی فناوری اطلاعات رفتن…

 • پروژه معماری اسلامی مسجد جامع قرطبه (کوردبا)، مسجد جامع سامرا (ابودلف) و مسجد جامع قیروان
 • پروژه معماری اسلامی,پروژه معماری مسجد,دانلود پروژه معماری,معماری اسلامی,معماری اسلامی pdf,معماری اسلامی ایرانی,معماری اسلامی پیرنیا pdf,معماری مسجد,معماری مسجد امام اصفهان,معماری مسجد جامع اصفهان,معماری مسجد شیخ لطف الله دانلود پروژه معماری اسلامی مسجد جامع قرطبه (کوردبا)، مسجد جامع سامرا (ابودلف) و مسجد…

 • شیپ فایل رده های خاک استان خوزستان
 • رده های خاک استان خوزستان,شیپ فایل خاک استان خوزستان,لایه GIS خاک استان خوزستان,نقشه خاک استان خوزستان دانلود شیپ فایل رده های خاک استان خوزستان دانلود فایل از نظر دانشمندان علوم خاک، تمامی خاک ها در 12 رده دسته بندی می…

 • پاورپوینت معرفي مراحل اجراي استراتژي ها از طريق كارت هاي امتيازي متوازن
 • پاورپوینت مراحل اجراي استراتژي ها,تحقیق مراحل اجراي استراتژي ها,جنبه هاي چهارگانه مدل BSC,كارت متوازن امتيازي,كارتهاي امتيازي متوازن,مراحل اجراي BSC,مراحل اجراي استراتژي ها,مراحل اجراي استراتژي های,مقاله مراحل اجراي استراتژي ها دانلود پاورپوینت معرفي مراحل اجراي استراتژي ها از طريق كارت هاي…

 • جزوه مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم (بخش دوم)
 • پاورپوینت مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم,جزوه مسائل سیاسی و اقتصادي,جزوه مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم,دانلود جزوه مسائل سیاسی و اقتصادي,دانلود جزوه مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم,کتاب مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم دانلود جزوه مسائل سیاسی و…

  پاسخی بگذارید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *